Bible kralická 1613

Římanům 5
Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,
Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Boží.
A ne toliko nadějí, ale také chlubíme se souženími, vědouce, že soužení trpělivost působí,
A trpělivost zkušení, zkušení pak naději,
A nadějeť nezahanbuje. Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.