Bible kralická 1613

Římanům 5
12  A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.
13  Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se nepočítá, když Zákona není.
14  Kralovala pak smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama.