<< 1 / 2020 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
  1
2
Otázka odpouštění
Mt 18,21-35
Miroslava Svátková (54)
3
Mládež nebude
4
5
6
Heroldovi M.+ M.
7
8
9
Farizeové pokoušejí Pána Ježíše
Mt 19,1-15
10
Mládež: Galerie svědků víry - "Zavřeli tlamy lvům" (Míla)
Žd 11,33  Da 6,23  1Pt 5,8
11
Svetlana Štoková (33)
12
13
Suchomelovi st. (P)
Ondrej Michalko (86)
14
15
Vanda Burianová (18)
16
Bohatý mládenec
Mt 19,16-30
17
Mládež: Galerie svědků víry - "Uhasili sílu ohně" (Luboš)
Žd 11,34  Da 3,23
18
19
20
Suchomelovi ml.
21
Magda Heroldová (44)
22
23
Podobenství o dělnících na vinici
Mt 20,1-16
24
Mládež: Galerie svědků víry - "Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené" ()
Žd 11,35  1Kr 17,17-24  2Kr 4,8-37
25
26
27
Svátkovi (P)
28
29
30
Pán mluví opět o své smrti a vzkříšení; žádost matky synů Zebedeových; uzdravení dvou slepců
Mt 20,17-34
Jana Svátková (18)
31
Mládež: Galerie svědků víry - "Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené" (Turoňovi)
Žd 11,35  J 11
Miroslav Ždych (59)
  
tisk čtvrtečního plánku