<< 3 / 2018 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   1
Život ve zbožnosti
Jk 4,11-17
2
Mládež: Běda farizeům (Suchomelovi ml.)
Lk 11,37-54  Lk 12,1-3
3
4
5
Turoňovi
Petr Suchomel ml. (14)
6
7
8
Zneužívání bohatství
Jk 5,1-6
9
Mládež: Bdělost, služba (Turoňovi)
Lk 12,35-48
10
11
12
Suchomelovi ml.
13
14
15
Trpělivost
Jk 5,7-12
16
Mládež: Pokání, fíkovník (Luboš)
Lk 13,1-9
17
18
19
Tomalovi
Lumír Boháč (65)
20
21
22
Zájem o druhé věřící; Závěr
Jk 5,13-20
23
Mládež: Žena a sobota, 2 podobenství ()
Lk 13,10-21
Juda Čížkovský (34)
Daniel Petrák (44)
24
Jana Reischigová (73)
25
26
Tesařovi
27
28
29
Úvod
Ga 1,1-5
30
Mládež nebude
31
Světla Heroldová (74)
 
tisk čtvrtečního plánku