<< 4 / 2018 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
      1
Natanael Tomala (3)
2
BOHÁČOVI ml.
František Ouzký (12)
3
4
5
Jiné evangelium
Ga 1,6-10
sborová
6
Mládež: Kdo bude spasen? (Míla)
Lk 13,22-30
7
8
9
Svátkovi
10
11
12
Pavel povolán Bohem
Ga 1,11-24
13
Mládež: Konečný cíl - Pán Ježíš (Zdeněk)
Lk 13,31-35
14
15
16
MALÍKOVI
Tereza Vtípilová (17)
17
Vladimír Valenta (82)
18
19
Pavel přijat ostatními apoštoly
Ga 2,1-10
20
Mládež: Cena následování (Marek)
Lk 14,25-35
21
22
23
BURIANOVI
24
Klára Burianová (42)
25
26
Pavel v Antiochii napomíná Petra
Ga 2,11-14
27
Mládež: Ztracen a nalezen (Suchomelovi st.)
Lk 15,1-7
28
29
5. neděle - křesťané uprostřed tohoto světa
1J 4
30
Tomiškovi
Miloslav Burian (42)
Klára Valentová (42)
      
tisk čtvrtečního plánku