<< 6 / 2018 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1
Mládež: Hřivny ()
Lk 19,11-27
2
Jiří Tománek (75)
3
4
SUCHOMELOVI ml.
5
6
Veronika Vtípilová (42)
7
Synovství skrze Pána Ježíše Krista
Ga 4,1-11
8
Mládež: Sedm bratrů a žena při vzkříšení ()
Lk 20,27-40
9
10
křest
Marek Herold (46)
11
Tomalovi
Antonie Ouzká (10)
12
13
14
Pavlův zápas za Galatské
Ga 4,12-20
15
Mládež nebude
16
Klára Suchomelová (45)
17
18
ŠTOKOVI st.
19
20
21
Hagar a Sára
Ga 4,21-31
22
Mládež: Večeře ()
Lk 22,14-23
23
24
25
ŠTOKOVI ml.
David Boháč (37)
Markéta Boháčová (12)
26
27
28
Svoboda v Pánu Ježíši
Ga 5,1-6
29
Mládež: Cesta do Emaus (Luboš)
Lk 24,13-35  Lk 24,44-49
30
 
tisk čtvrtečního plánku