13.08.2020
Mt 26,36-56
Modlitba v Getsemane; zatčení Pána Ježíše
20.08.2020
Mt 26,57-75
Pán před Kaifášem; Petrovo zapření
27.08.2020
Mt 27,1-26
Jidášův konec; Pán stojí před Pilátem
03.09.2020
Mt 27,27-50
Ukřižování
10.09.2020
Mt 27,51-66
Uložení do hrobu
17.09.2020
Mt 28,1-10
Vzkříšení Pána
24.09.2020
Mt 28,11-20
Podplacení stráže; velké povolání