14.12.2023
Ř 15,1-13
Berte ohled jeden na druhého (2/2)
21.12.2023
Ř 15,14-21
Pavlova misie mezi národy
28.12.2023
Ř 15,22-33
Pavlův úmysl navštívit Řím
04.01.2024
Ř 16
Osobní pozdravy a varování před svody