10.12.2020
1Tm 5,17-25
Starší sboru
17.12.2020
1Tm 6,1-10
Zdravé učení
07.01.2021
2Tm 1,1-7
Úvod, povzbuzení k věrnosti
14.01.2021
2Tm 1,8-16
Předmět evangelia - osoba Pána Ježíše Krista
21.01.2021
2Tm 2,1-10
Vlastnosti Božího služebníka (voják, závodník, rolník)
28.01.2021
2Tm 2,11-18
Správně rozdělovat Slovo pravdy
04.02.2021
2Tm 2,19-26
Pevný základ Boží stojí
11.02.2021
2Tm 3,1-9
Charakter lidí v posledních dnech
18.02.2021
2Tm 3,10-17
Boží Slovo - Bohem vdechnuté, plně postačující pro život věřícího
25.02.2021
2Tm 4,1-8
Povzbuzení pro Timotea
04.03.2021
2Tm 4,9-22
Závěr