15.12.2022
Ř 1,1-15
Úvod, Pavlova touha navštívit Řím
22.12.2022
Ř 1,16-32
Evangelium - Boží moc k spasení
29.12.2022
Ř 2,1-16
Spravedlivý Boží soud
05.01.2023
Ř 2,17-29
Židé a Zákon
12.01.2023
Ř 3,1-8
Boží věrnost
19.01.2023
Ř 3,9-20
Nikdo není spravedlivý
26.01.2023
Ř 3,21-31
Spravedlnost skrze víru
02.02.2023
Ř 4,1-12
Příklad Abrahamův
09.02.2023
Ř 4,13-25
Zaslíbení uskutečněné vírou