25.04.2019
Mt 12,1-21
Pán soboty
02.05.2019
Mt 12,22-37
Napomenutí farizeů
09.05.2019
Mt 12,38-50
Farizeové vyhledávají znamení; Ježíšova matka a bratři
16.05.2019
Mt 13,1-23
Podobenství o rozsévači
23.05.2019
Mt 13,24-30
Podobenství o plevelu mezi pšenicí
30.05.2019
Mt 13,31-43
Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu
06.06.2019
Mt 13,44-52
Podobenství o skrytém pokladu, o perle a o vlečné síti
13.06.2019
Mt 13,53-58
Nazaret odmítá Pána Ježíše