22.08.2019
Gn 43,26-36
Hodování s Josefem
29.08.2019
Gn 45,1-15
Josef odhaluje svou totožnost
05.09.2019
Gn 45,16-28
Jákob se dovídá o Josefovi
12.09.2019
Gn 46
Jákobův příchod do Egypta
19.09.2019
Gn 49,29-33  Gn 50,1-21
Jákobova smrt, Josef ujišťuje bratry