23.03.2023
Ř 5,1-5
Důsledky ospravedlnění (1. část)
30.03.2023
Ř 5,6-11
Důsledky ospravedlnění (2. část)
06.04.2023
Ř 5,12-14
Skrze Adama smrt
13.04.2023
Ř 5,15-21
Skrze Krista život
20.04.2023
Ř 6,1-5
Pokřtěni v Kristu
27.04.2023
Ř 6,6-14
Považujte se za mrtvé hříchu
04.05.2023
Ř 6,15-23
Služebníci spravedlnosti