30.05.2024
2Pt 3,14-18
Závěr; růst v milosti a poznání Pána Ježíše