21.02.2019
Mt 9,9-17
Povolání Matouše, otázka půstu
28.02.2019
Mt 9,18-38
Pánovy zázraky / znamení