04.06.2020
Mt 24,1-14
Znamení příchodu Syna Člověka
11.06.2020
Mt 24,15-31
Velké soužení
18.06.2020
Mt 24,32-51
Podobenství o fíkovníku; napomenutí k bdělosti
25.06.2020
Mt 25,1-30
Podobenství o deseti pannách a talentech
02.07.2020
Mt 25,31-46
Soud nad národy
09.07.2020
Mt 26,1-13
Pán hovoří o budoucím utrpení; pomazání v Betanii
16.07.2020
Mt 26,14-25
Jidáš; velikonoční večeře
23.07.2020
Mt 26,26-35
Památka Páně; předpověď Petrova zapření
30.07.2020
Mt 26,36-56
Modlitba v Getsemane; zatčení Pána Ježíše