18.08.2022
Gn 15
Boží smlouva s Abramem
25.08.2022
Gn 16
Hagar a Izmael
01.09.2022
Gn 17,1-4
Všemohoucí Bůh a věčná smlouva; změna jména
08.09.2022
Gn 17,15-27
Sára; zaslíbení Izáka
15.09.2022
Gn 18,1-15
Boží návštěva
22.09.2022
Gn 18,16-33
Abraham se přimlouvá za Sodomu
29.09.2022
Gn 19
Zkáza Sodomy a Gomory; Lot
06.10.2022
Gn 20
Abraham a Abímelek
13.10.2022
Gn 21,1-8
Narození Izáka
20.10.2022
Gn 21,9-24
Vyhnání Hagary s Izmaelem; Smlouva Abímeleka s Abrahamem
27.10.2022
Gn 22,1-19
Obětování Izáka
03.11.2022
Gn 23
Smrt Sáry
10.11.2022
Gn 24,1-14
Hledání nevěsty pro Izáka
17.11.2022
Gn 24,15-67
Nevěsta nalezena
24.11.2022
x
24.11.2022
Gn 25,1-11
Abrahamova smrt; závěr