24.10.2019
Mt 15,1-20
Lidské tradice; co člověka znečišťuje
31.10.2019
Mt 15,21-39
Víra Syrofeničanky; Uzdravení zástupů; nasycení čtyř tisíců
07.11.2019
Mt 16,1-12
Farizeové a saduceové
14.11.2019
Mt 16,13-20
Za koho lidé pokládají Syna Člověka?
21.11.2019
Mt 16,21-28
Cesta Pána Ježíše vedla ke kříži a na smrt
28.11.2019
Mt 17,1-13
Hora proměnění
05.12.2019
Mt 17,14-21
Uzdravení náměsíčného
12.12.2019
Mt 17,22-27
Pán Ježíš v Galileji; chrámová daň
19.12.2019
Mt 18,1-14
Kdo je největší v Království?
26.12.2019
Mt 18,15-20
Zhřeší-li proti tobě bratr; svázání a rozvázání
02.01.2020
Mt 18,21-35
Otázka odpouštění