03.02.2022
1K 15,50-58
Všichni budeme proměněni
10.02.2022
1K 16,1-9
Sbírka; Pavlovy závěrečné pokyny
17.02.2022
1K 16,10-24
Stůjte pevně ve víře; závěr