27.06.2019
Gn 37,4-36
Posmívání a nenávist bratrů, prodání do otroctví
04.07.2019
Gn 39,1-18
Josef u Potifara, pokoušení Josefa
11.07.2019
Gn 39,19-23  Gn 40
Uvěznění v žaláři
18.07.2019
Gn 41,37-46
Vyvýšení Josefa
25.07.2019
Gn 42,1-17
Josefovi bratři v Egyptě
01.08.2019
Gn 42,18-38
Bratři si uvědomili vinu
08.08.2019
Gn 43,1-15
Bratři nesou dary Josefovi
15.08.2019
Gn 43,16-25
Josef projevuje milost
22.08.2019
Gn 43,26-36
Hodování s Josefem
29.08.2019
Gn 45,1-15
Josef odhaluje svou totožnost
05.09.2019
Gn 45,16-28
Jákob se dovídá o Josefovi
12.09.2019
Gn 46
Jákobův příchod do Egypta
19.09.2019
Gn 49,29-33  Gn 50,1-21
Jákobova smrt, Josef ujišťuje bratry