26.04.2018
Ga 2,11-14
Pavel v Antiochii napomíná Petra
03.05.2018
Ga 2,15-21
Ospravedlnění skrze víru v Pána Ježíše
10.05.2018
Ga 3,1-9
Zákon nebo víra?
17.05.2018
Ga 3,10-14
Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona
24.05.2018
Ga 3,15-20
Účel Zákona
31.05.2018
Ga 3,21-29
Zákon, vychovatel ke Kristu
07.06.2018
Ga 4,1-11
Synovství skrze Pána Ježíše Krista
14.06.2018
Ga 4,12-20
Pavlův zápas za Galatské
21.06.2018
Ga 4,21-31
Hagar a Sára
28.06.2018
Ga 5,1-6
Svoboda v Pánu Ježíši