18.10.2018
Mt 1,18-25
Narození Pána Ježíše
25.10.2018
Mt 2,1-12
Mágové od východu
01.11.2018
Mt 2,13-23
Útěk do Egypta
08.11.2018
Mt 3,1-12
Jan Křtitel
15.11.2018
Mt 3,13-17
Křest Pána Ježíše
22.11.2018
Mt 4,1-11
Trojí pokušení
29.11.2018
Mt 4,12-25
Veřejná služba Pána Ježíše