26.07.2018
Rt 2,1-16
Rút na Bóazově poli; Bóaz promlouvá k Rút
02.08.2018
Rt 2,17-3,5
Rút podává zprávu Noemi; Noemi hovoří více o majiteli pole
09.08.2018
Rt 3,6-18
Rút ulehla u noh Bóaze; Bóaz nenechává Rút odejít s prázdnou
16.08.2018
Rt 4,1-6
Jiný vykupitel
23.08.2018
Rt 4,7-12
Sňatek Bóaze s Rút
30.08.2018
Rt 4,13-22
Davidův rodokmen, závěr