11.03.2021
1K 1,1-9
Úvod
18.03.2021
1K 1,10-17
Rozdělení ve sboru
25.03.2021
1K 1,18-25
Slovo kříže
01.04.2021
1K 1,26-31
Pán Ježíš: stal se nám moudrostí od Boha
08.04.2021
1K 2,1-5
Obsah Pavlovy zvěsti
15.04.2021
1K 2,6-16
Boží moudrost
22.04.2021
1K 3,1-9
Pravý stav věřících v Korintu
29.04.2021
1K 3,10-23
Jak kdo staví na základu
06.05.2021
1K 4,1-5
Správcové Božích tajemství
13.05.2021
1K 4,6-13
Pavel a Apollo jako příklad Božích služebníků
20.05.2021
1K 4,14-21
Napodobování; v čem spočívá Boží království
27.05.2021
1K 5,1-8
Jednání s hříchem
03.06.2021
1K 5,9-13
Úplné oddělení od všeho druhu zla