<< 11 / 2021 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
Ouzští
2
3
4
Nebýt kamenem úrazu
1K 10,23-33
Neklan Herold (53)
Dalibor Malík (66)
5
Biblická skupinka: List římanům: Berte ohled jeden na druhého 2/2
Ř 15,1-13
6
7
Václav Pilát ml. (17)
8
Petrákovi D+M
9
Petr Štok (34)
10
Luboš Balanda (66)
11
Řád autority
1K 11,1-16
12
Bilbická skupinka: List Římanům: Pavlova misie mezi národy
Ř 15,14-21
13
Soňa Skokanová (47)
14
15
Svátkovi
16
Pavla Boháčová (67)
17
18
Památka Páně
1K 11,17-34
19
Biblická skupinka: List Římanům: Pavlův úmysl navštívit Řím
Ř 15,22-33
20
21
22
Štokovi ml.
23
24
25
Projevy Ducha
1K 12,1-11
26
Biblická skupinka: List Římanům: Osobní pozdravy a varování před svody
Ř 16,1-27
27
Blanka Tománková (73)
28
29
Štokovi st.
Tomiškovi
30
     
tisk čtvrtečního plánku