<< 04 / 2021 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   1
Pán Ježíš: stal se nám moudrostí od Boha
1K 1,26-31
2
Biblická skupinka: List Římanům: Budoucí sláva
Ř 8,18-30
František Ouzký (15)
3
4
5
6
7
8
Obsah Pavlovy zvěsti
1K 2,1-5
9
Biblická skupinka: List Římanům: Co nás odloučí od Boží lásky?
Ř 8,31-39
10
11
Hlas Pána Ježíše v bouři
Mk 6,45-52
12
13
14
15
Boží moudrost
1K 2,6-16
16
Biblická skupinka na Zoom: List Římanům: Boží hněv i milosrdenství
Ř 9,19-29
Tereza Vtípilová (20)
17
13:00 Setkání s Rogerem Brindem přes Zoom: https://tinyurl.com/52ateswc
Vladimír Valenta (85)
18
Rozmanitost a účel darů v Kristově těle
Ef 4,7-16
19
20
21
22
Pravý stav věřících v Korintu
1K 3,1-9
23
Biblická skupinka na ZOOM: List Římanům: Ze skutků Zákona není spravedlnost
Ř 9,30-10,4
24
Klára Burianová (45)
25
26
27
28
29
Jak kdo staví na základu
1K 3,10-23
30
Miloslav Burian (45)
Klára Valentová (45)
  
tisk čtvrtečního plánku