<< 01 / 2022 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
     1
2
Miroslava Svátková (56)
3
4
5
6
Připomínání evangelia
1K 15,1-11
7
Biblická skupinka: List Římanům
Ř 16,1-27
8
9
10
11
Svetlana Štoková (35)
12
13
Vzkříšení mrtvých
1K 15,12-19
Ondrej Michalko (88)
14
Biblická skupinka: Přísloví
Př 4,1-27
15
Vanda Burianová (20)
16
17
18
19
20
Pán Ježíš, prvotina těch, kdo zemřeli
1K 15,20-34
21
Biblická skupinka: Přísloví
Př 5,1-23
Magda Heroldová (46)
22
23
24
25
26
27
Zvážení námitek vůči vzkříšení
1K 15,35-49
28
Biblická skupinka: Přísloví
Př 6,1-35
29
30
Jana Svátková (20)
31
      
tisk čtvrtečního plánku