<< 03 / 2021 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
2
3
4
Závěr
2Tm 4,9-22
5
Biblická skupinka: List Římanům: Život v Duchu
Ř 8,1-17
Petr Suchomel ml. (17)
6
7
Svoboda v Kristu
8
9
10
11
Úvod
1K 1,1-9
12
Biblická skupinka: List Římanům: Budoucí sláva
Ř 8,18-30
13
14
15
16
17
18
Rozdělení ve sboru
1K 1,10-17
Gaone Čížkovská (31)
19
Biblická skupinka: List Římanům: Co nás odloučí od Boží lásky?
Ř 8,31-39
Lumír Boháč (68)
20
21
22
23
Juda Čížkovský (37)
Daniel Petrák (47)
24
Jana Reischigová (76)
25
Slovo kříže
1K 1,18-25
26
Biblická skupinka: List Římanům: Boží svrchované vyvolení Izraele
Ř 9,1-18
27
28
29
30
31
Světla Heroldová (77)
    
tisk čtvrtečního plánku