<< 2 / 2019 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1
Mládež nebude
Václav Pilát st. (58)
2
3
4
Čižkovští
Jana Malíková (57)
5
6
7
Utišení bouře, vyhnání démonů
Mt 8,23-34
Lenka Boháčová (47)
8
Ženy Starého a Nového zákona: Rebeka (Neklan)
Gn 24  Gn 25  Gn 27
9
Lýdie Ouzká (34)
10
11
Malíkovi (P)
12
13
14
Uzdravení ochrnutého
Mt 9,1-8
15
Ženy Starého a Nového zákona: Rút; Rachab (Suchomelovi st.)
Rt 1,16-17  Jz 2
16
17
18
Heroldovi N + N
Marek Ždych (19)
19
20
Anna Svátková (20)
21
Povolání Matouše, otázka půstu
Mt 9,9-17
Adéla Burianová (20)
22
Mládež nebude
23
24
25
Štokovi st. (P)
26
27
28
Pánovy zázraky / znamení
Mt 9,18-38
   
tisk čtvrtečního plánku