<< 6 / 2020 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
Suchomelovi ml. (P)
2
Jiří Tománek (77)
3
4
Znamení příchodu Syna Člověka
Mt 24,1-14
5
Mládež: List Římanům ()
Ř 1,16-32
6
Veronika Vtípilová (44)
7
Čtyři věci, které máme v Kristu
1K 1,30
8
Heroldovi N + N
9
10
Marek Herold (48)
11
Velké soužení
Mt 24,15-31
Antonie Ouzká (12)
12
Mládež: List Římanům ()
Ř 2,1-16
13
14
Setkání ap. Pavla se staršími z Efesu v Milétu
Sk 20,13-38
15
Čižkovští (P)
16
Klára Suchomelová (47)
17
18
Podobenství o fíkovníku; napomenutí k bdělosti
Mt 24,32-51
19
20
21
Dobrý a zlý poklad srdce
Lk 6,45
22
Heroldovi M.+ M.
23
24
25
Podobenství o deseti pannách a talentech
Mt 25,1-30
David Boháč (39)
Markéta Boháčová (14)
26
27
28
Davidův postoj k Hospodinovu pomazanému
29
Tesařovi (P)
30
     
tisk čtvrtečního plánku