<< 5 / 2019 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
  1
Petr Pavlíček (39)
2
Napomenutí farizeů
Mt 12,22-37
3
Mládež: Ženy Nového zákona - žena u Jákobovy studny; cizoložnice
J 4,1-41  J 8,1-11
4
5
6
Svátkovi (P)
7
Jana Tomalová (39)
8
Petr Herold (74)
9
Farizeové vyhledávají znamení; Ježíšova matka a bratři
Mt 12,38-50
Pavlína Skokanová (17)
10
Mládež: Ženy Nového zákona - Marie Magdaléna ()
Mt 27,1-28,10  Lk 8,2  J 19,1-20,18
11
12
Svatební - Luckých
Martin Štok (60)
13
Suchomelovi st.
14
Laura Suchomelová (13)
15
Matouš Burian (6)
16
Podobenství o rozsévači
Mt 13,1-23
17
Mládež: Ženy Nového zákona - Priscilla ()
Sk 18
18
19
20
Odvárkovi (P)
21
22
23
Podobenství o plevelu mezi pšenicí
Mt 13,24-30
Jindra Suchomelová (73)
24
Mládež: Galerie svědků víry - Ábel (Marek)
Žd 11,4  Gn 4,3-16
25
26
27
Ždychovi
28
29
Zdeněk Vtípil ml. (45)
30
Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu
Mt 13,31-43
31
Mládež: Galerie svědků víry - Noe (Zdeněk)
Žd 11,7  Gn 5,28-32  Gn 6
Šárka Drbohlavová (6)
  
tisk čtvrtečního plánku