<< 6 / 2019 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
     1
2
Jiří Tománek (76)
3
Čižkovští (P)
4
5
6
Podobenství o skrytém pokladu, o perle a o vlečné síti
Mt 13,44-52
Veronika Vtípilová (43)
7
Mládež nebude
8
9
10
Suchomelovi ml.
Marek Herold (47)
11
Antonie Ouzká (11)
12
13
Nazaret odmítá Pána Ježíše
Mt 13,53-58
14
Mládež: Galerie svědků víry - Abraham, 2. část (Turoňovi)
Žd 11,17-19  Gn 22
15
16
Klára Suchomelová (46)
17
Heroldovi M.+ M. (P)
18
19
20
Úvod, Josefova poslušnost, otcova láska
Gn 37,1-3
21
Mládež: Galerie svědků víry - Izák, Jákob (Míla)
Žd 11,20-22  Gn 27  Gn 48  Gn 50
22
23
24
Heroldovi N + N
25
David Boháč (38)
Markéta Boháčová (13)
26
27
Posmívání a nenávist bratrů, prodání do otroctví
Gn 37,4-36
28
Mládež: Galerie svědků víry - Mojžíš, 1. část ()
Žd 11,23-26  Ex 2
29
30
5. neděle - Petrovo kázání o Letnicích
Sk 2,14-42
       
tisk čtvrtečního plánku