<< 5 / 2021 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
     1
Petr Pavlíček (41)
2
3
4
5
6
Správcové Božích tajemství
1K 4,1-5
7
8
9
Pavlína Skokanová (19)
10
11
12
Martin Štok (62)
13
Pavel a Apollo jako příklad Božích služebníků
1K 4,6-13
14
Laura Suchomelová (15)
15
Matouš Burian (8)
16
17
18
19
20
Napodobování; v čem spočívá Boží království
1K 4,14-21
21
22
23
Jindra Suchomelová (75)
24
25
26
27
Jednání s hříchem
1K 5,1-8
28
29
Zdeněk Vtípil ml. (47)
30
31
Šárka Drbohlavová (8)
      
tisk čtvrtečního plánku