<< 1 / 2021 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1
2
Miroslava Svátková (55)
3
Nemilujte svět ani to, co je ve světě.
1J 2,15-17
4
5
6
7
Úvod, povzbuzení k věrnosti
2Tm 1,1-7
8
Biblická skupinka: List Římanům
Ř 4,1-12
9
10
Lidská stránka zaslíbení: I budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
11
Svetlana Štoková (34)
12
13
Ondrej Michalko (87)
14
Předmět evangelia - osoba Pána Ježíše Krista
2Tm 1,8-18
15
Biblická skupinka: List Římanům: Zaslíbení uskutečněné vírou
Ř 4,13-25
Vanda Burianová (19)
16
17
Hřích a smrt skrze Adama, život a spravedlnost v Kristu
Ř 5,12-19
18
19
20
21
Vlastnosti Božího služebníka (voják, závodník, rolník)
2Tm 2,1-10
Magda Heroldová (45)
22
Biblická skupinka: List Římanům: Důsledky ospravedlnění
Ř 5,1-11
23
24
Posilni se a buď odvážný
Jz 1,9
25
26
27
28
Správně rozdělovat Slovo pravdy
2Tm 2,11-18
29
Biblická skupinka: Římanům: Skrze Adama smrt, skrze Krista život
Ř 5,12-21
30
Jana Svátková (19)
31
Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
Miroslav Ždych (60)
       
tisk čtvrtečního plánku